Xắp sếp

Lọ 4 cây sơn mài

390.000₫

Lọ hoa sen sơn mài

225.000₫

Lọ hoa đỏ sơn mài

275.000₫

Lọ hoa sen cắm hoa

225.000₫

Lọ hoa sen khảm sơn mài trắng

660.000₫

Lọ hoa sen khảm sơn mài đỏ

660.000₫

Lọ gốm trang trí 1

190.000₫

Lọ gốm trang trí 2

190.000₫

Lọ gốm trang trí 3

190.000₫