Xắp sếp

Tô 18 | Bộ Bàn Ăn Tùng Hạc Bát Tràng

80.000₫

Âu Cơm | Bộ Bàn Ăn Tùng Hạc Bát Tràng

130.000₫

Bộ 2 Đĩa Sâu | Bộ Bàn Ăn Tùng Hạc Bát Tràng

160.000₫

Bộ 2 Đĩa Tròn | Bộ Bàn Ăn Tùng Hạc Bát Tràng

130.000₫

Bộ Đĩa Bầu Dục | Bộ Bàn Ăn Tùng Hạc Bát Tràng

200.000₫

5 Đĩa Muối & 5 Bát Mắm | Bộ Bàn Ăn Tùng Hạc Bát Tràng

150.000₫

10 Bát Ăn Cơm | Bộ Bàn Ăn Tùng Hạc Bát Tràng

260.000₫