Xắp sếp

Âu Cơm | Bộ Bàn Ăn Hoa Xanh Bát Tràng

190.000₫

Bộ 2 Bát Tô | Bộ Bàn Ăn Hoa Xanh Bát Tràng

150.000₫

Bộ 4 Đĩa Ăn Lớn | Bộ Đồ Ăn Hoa Xanh Bát Tràng

370.000₫

Bộ 4 Đĩa Ăn Nhỏ | Bộ Bàn Ăn Hoa Xanh Bát Tràng

300.000₫

5 Đĩa Muối & 5 Bát Mắm | Bộ Bàn Ăn Hoa Xanh Bát Tràng

170.000₫

10 Bát Ăn Cơm | Bộ Bàn Ăn Hoa Xanh Bát Tràng

225.000₫