Xắp sếp

Đĩa vuông 20 cm | Bộ Đồ Ăn Hoa Sen Cao Cấp Bát Tràng

147.000₫

Bát tô 16 cm | Bộ Đồ Ăn Hoa Sen Cao Cấp Bát Tràng

130.000₫

Bát tô 18 cm | Bộ Đồ Ăn Hoa Sen Cao Cấp Bát Tràng

147.000₫

Âu cơm 20 cm | Bộ Đồ Ăn Hoa Sen Cao Cấp Bát Tràng

240.000₫