Xắp sếp

10 Bát Ăn Cơm | Bộ Bàn Ăn Hoa Sen Cao Cấp Bát Tràng

490.000₫

5 Đĩa Muối & 5 Bát Mắm | Bộ Bàn Ăn Hoa Sen Cao Cấp Bát Tràng

275.000₫

5 Đĩa Lót 14 cm | Bộ Bàn Ăn Hoa Sen Cao Cấp Bát Tràng

290.000₫

Đĩa tròn 16 cm | Bộ Bàn Ăn Hoa Sen Cao Cấp Bát Tràng

113.000₫

Đĩa tròn 18 cm | Bộ Đồ Ăn Hoa Sen Cao Cấp Bát Tràng

125.000₫

Đĩa tròn 20 cm | Bộ Đồ Ăn Hoa Sen Cao Cấp Bát Tràng

130.000₫

Đĩa tròn 22 cm | Bộ Đồ Ăn Hoa Sen Cao Cấp Bát Tràng

140.000₫

Đĩa bầu dục 25 cm | Bộ Đồ Ăn Hoa Sen Cao Cấp Bát Tràng

165.000₫

Đĩa vuông 17 cm | Bộ Đồ Ăn Hoa Sen Cao Cấp Bát Tràng

130.000₫