Xắp sếp

Âu Cơm | Bộ Bàn Ăn Đào Thọ Bát Tràng

130.000₫

Bộ Bát Tô | Bộ Bàn Ăn Đào Thọ Bát Tràng

160.000₫

Đĩa Bầu Dục | Bộ Bàn Ăn Đào Thọ Bát Tràng

120.000₫

Bộ Đĩa Sâu | Bộ Bàn Ăn Đào Thọ Bát Tràng

140.000₫

Bộ Đĩa Tròn | Bộ Bàn Ăn Đào Thọ Bát Tràng

150.000₫

10 Bát Ăn Cơm | Bộ Bàn Ăn Đào Thọ Bát Tràng

250.000₫

5 Bát Mắm & 5 Đĩa Muối | Bộ Bàn Ăn Đào Thọ Bát Tràng

150.000₫