Xắp sếp

Lọ đôi sơn mài

530.000₫

Lọ 4 cây sơn mài

390.000₫

Lọ hoa sen sơn mài

225.000₫

Lọ hoa đỏ sơn mài

275.000₫

Lọ hoa sen khảm sơn mài trắng

660.000₫

Lọ hoa sen khảm sơn mài đỏ

660.000₫

Lọ hoa sen cắm hoa

225.000₫

Lọ 4 cây đỏ sơn mài

310.000₫

Lọ hoa sen khảm sơn mài đỏ

360.000₫