Bộ bát đĩa khắc hoa sen xanh Cao Cấp Bát Tràng | 29 sản phẩm

2.520.000₫
I - Thông tin chung. - Tên SP : Bộ bát đĩa khắc hoa sen xanh Cao Cấp Bát Tràng | 29 sản phẩm - Mã SP : HS001 - Chất liệu : Sứ - Men : Xanh ngọc - Họa tiết...

Bộ bát đĩa khắc hoa sen nâu Cao Cấp Bát Tràng | 29 sản phẩm

2.520.000₫
I - Thông tin chung. - Tên SP : Bộ bát đĩa khắc hoa sen xanh Cao Cấp Bát Tràng | 29 sản phẩm - Mã SP : HS001 - Chất liệu : Sứ - Men : Xanh ngọc - Họa tiết ...